Modul řízení a ochrany

 

P1040434 (Kopírovat)

 

Spousta konstruktérů elektronkových OTL předzesilovaču a zesilovačů naprosto ve svých konstrukcích přehlíží fakt, že výstupní vazební kondenzátor není ani zdaleka ideální součástkou. Při zapínání zesilovače, než se napěťové poměry ustálí se na výstupu vždy objeví značné stejnosměrné napětí.  Pokud se jedná o sluchátkový zesilovač, tak se přes Vaše drahé sluchátka začínají nabíjet výstupní kondenzátory. Stejnosměrné napětí samozřejmě žádným sluchátkům neprospívá a je pro ně velmi nebezpečné - může snadno dojít k vážnému poškození vnitřní konstrukce sluchátek.  Dalším běžně přehlíženým aspektem je značná nebezpečnost zesilovače, který není vybaven ochranným obvodem proti zvýšenému napětí na výstupu.

Velmi dobře jsme si tyto skutečnosti uvědomili a zkonstruovali univerzální modul pro řízení a ochranu OTL elektronkových zesilovačů. Uplatnění nalezne ve všech elektronkových konstrukcích, kde na výstupu není použit  transformátor, ale vazební kondenzáror, tedy typicky  různé předzesilovače a OTL koncové stupně.

Srdcem modulu je nízkopříkonový mikroprocesor, který přesně řídí sekvenci korektního spouštění a vypínání zesilovače. Tato moderní koncepce nám umožnila zjednodušit ovládání na pouhé jedno tlačítko. Pokud je zesilovač v režimu STAND-BY krátký stisk tlačítka spustí sekvenci spouštění zesilovače. Indikační dioda začne efektně pomalu blikat - to znamená, že se aktivoval obvod žhavení elektronek. Po 40 sekundovém intervalu žhavení se připojí obvod napájecího (tedy anodového) napětí, což je indikováno zrychleným blikáním kontrolní LED-diody. Po uplynutí dalších 10 sekund jsou k zesilovači připnuta sluchátka, nebo jiná zátěž.  V tomto okamžiku je již zesilovač naprosto stabilní a všechny napěťové poměry jsou ústáleny, toto je indikováno zelenou LED diodou. Další stisk tlačítka zesilovač korektně vypne a uvede do režimu STAND-BY.

Celá sekvence spouštění a vypínání je optimalizována pro  maximální životnost elektronek. Nikdy se nestane, že se na nenažhavenou a tedy studenou elektronku přivede anodové napětí a taktéž sekvence vypínání nejdříve toto napětí odpojí a až poté vypíná žhavení. Společně s kvalitními zdroji napájecího a žhavícího napětí z naší produkce tento modul velmi výrazně prodlužuje životnost elektronek. 

Pomyslnou třešničkou na dortu , je velmi rychlá, citlivá a zejména spolehlivá ochrana proti stejnosměrnému napětí na výstupu zesilovače - toto je v oblasti OTL elektronkových zesilovačů naprosto ojedinělé řešení ! Pokud by se při provozu na výstupu zesilovače objevilo stejnosměrné napětí, například při svodu výstupního kondenzátoru, nebo při fatální poruše, je připojená zátěž  (například sluchátka)  od nebezpečného napětí okamžitě odpojena, což je indikováno zhasnutím zelené LED diody. Zesilovač již nelze zapnout běžným způsobem, protože obvod ochrany blokuje připojení zátěže k zesilovači na kterém detekoval poruchu.  Pro vyresetování tohoto obvodu je nutné celý zesilovač odpojit od síťového napájení po dobu 10 sekund. Po aktivaci ochrany by vždy měla následovat kontrola bevadné funkce zesilovače !  Konstrukce detektoru je paralérní a dvoukanálová, tedy v žádném případě nehrozí jakékoliv ovlivnění audia, nebo zhoršení přeslechu mezi kanály. Signály pro spouštení žhavení a anodového napětí jsou vyvedeny na svorkovnice.  Modul je volitelně osazen kvalitním japonským audio potenciometrem ALPS. Tištěný spoj je pečlivě navržený pro provoz v dual-mono režimu, tedy přeslechy mezi kanály jsou minimalizovány. Audio signály jsou opět vyvedeny na svorkovnice.        

   

Technické parametry modulu:

Napájecí napětí modulu řízení a ochrany AC 9V-20V
Napájecí napětí zdrojového modulu AC 115V / 230V
Sekvence žhavení 40 sekund
Sekvence spouštění zesilovače 10 sekund
Sekvence vypínaní zesilovače  5  sekund
Citlivost ochrany proti SS napětí max. 2V
Signály pro spouštění žhavení a napájení LOG -1 (max 20 mA)
Rozměry DPS: 209 x 40 mm