PHX 150 - Hi-Fi modul sluchátkového zesilovače
PHX 150 - Hi-Fi headphone apmlifier
Špičkový zvuk..
Superior sound..
prémiové součástky..
premium components..
pečlivá ruční výroba..
Careful hand made..
PHX 150+ - HIGH-END modul sluchátkového zesilovače
PHX 150 + - HIGH-END headphone amplifier
Skloubením nádherného elektronkového zvuku..
Combining the wonderful tube sound..
s moderní technikou..
with modern technology..
se zrodil..
was born ..
sluchátkový zesilovač..
headphone amp..
s excelentními parametry a skvělým zvukem.
with excellent parameters and great sound.
Stabilizovaný zdroj napájecího napětí..
Stabilized power supply..
zajištujě optimální podmínky..
provides optimum conditions..
pro dokonalý zvuk..
for the perfect sound..
a dlouhou životnost elektronek.
and long tubes lifespan.
Použity moderní technologie.
Use of modern technology.
Stabilizovaný zdroj žhavícího napětí...
Stabilized filament supply.
Modul řízení a ochrany.
Control and protection module .
Moderní mikroprocesorové řízení.
Modern microprocessor control.
Špičkový audio potenciometr ALPS.
High-end audio potentiometer ALPS.
Cenově výhodné stavebnice.
Cost-effective kits.
Večerní poslech..
The evening listening..
je velmi uklidňující.
is very reassuring.
 sound

Produkty

Products

 digital camera

Fotogalerie

Fotogallery

 

 lightbulb

Podpora

Support

 envelope open

Kontaktujte nás

Contact Us 

Webová stránka stále ve vývoji  !
Web site still under construction !

We are working on an English version of the site. English-speaking visitors, please use the google translator service for now.

> here <